Välkommen till Skogslandets!

C.I.E* Skogslandets Ambra

(e. FI UCH Fuglevang's Karo - u. C.I.E Järpmyren´s Donna Adelinn)


Bella är parad med Nelson!

Uppdaterad 2017-08-15

(*=ej bekräftat av FCI ännu)